Waar bent u naar op zoek?

THGB

De Stichting Theologische Hogeschool ‘Johannes Calvijn’, uitgaande van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland (hierna: THGB) werd in 1985 opgericht om leraren godsdienst en kerkelijk werkers op te leiden. De opleiding is ondergebracht bij de Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede. De THGB gaat uit van het gereformeerde belijden.

Organisatie

Dr. M.J. Paul is directeur-bestuurder van de THGB.
De Raad van Advies – waarin (voornamelijk) hbo-theologen zitting hebben – behartigt binnen de Commissie Theologie van de Gereformeerde Bond de belangen van de hbo-theologen.

Doelstellingen

  • De THGB heeft een samenwerkingsovereenkomst met de CHE, waarin wordt bepaald dat er meegedacht kan worden over de christelijke identiteit en het gereformeerde belijden in de opleiding. Dit meedenken betreft ook het benoemingsbeleid.
  • De ondersteuning van theologische studenten (die dat wensen) in hun opleiding, vooral in de inhoudelijke verwerking van de hedendaagse vragen. Dit kan speciaal vorm krijgen bij het afstuderen.
  • Aandacht voor de afgestudeerden en hun positie in de gemeenten, op scholen en in zorginstellingen. Die aandacht betreft ook het bij- en nascholingsprogramma voor hbo-theologen.
  • De afstemming van hbo en universiteit en de mogelijkheid van doorstroming naar een vervolgopleiding.
  • Afhankelijk van de behoefte kunnen lezingen en andere activiteiten georganiseerd worden. Zie hiervoor de agenda op deze website.

Contact

Prof. dr. M.J. Paul
Telefoon: 0318-693020
E-mail: mjpaul@che.nl

Meer informatie?
Kijk op www.thgb.nl.