Waar bent u naar op zoek?

Geschiedenis

1816 – Algemeen Reglement van Bestuur

Het ‘Algemeen Reglement van Bestuur’ (1816) was een poging van koning Willem I om meer invloed te krijgen binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. In 1796 werden als gevolg van de Franse Revolutie kerk en staat gescheiden en raakte het koningshuis de grip op de kerk kwijt. Het Algemeen Reglement van Bestuur bepaalde dat de Nederlandse Hervormde Kerk voortaan alleen mocht besturen, maar dat de koning de synode benoemde.

1906 – Oprichting

In 1906 werd de Gereformeerde Bond opgericht als protest tegen het Algemeen Reglement van Bestuur. De officiële naam, tot 1909, was ‘Gereformeerde Bond tot Vrijmaking van de Hervormde Kerk’. Haar doel was de Nederlandse Hervormde Kerk vrij te maken van de reglementenbundel van koning Willem I.

1909 – De Waarheidsvriend

In 1909 verscheen de eerste editie van ‘De Waarheidsvriend’ – het ‘officiële orgaan van de Gereformeerde Bond’.

1951 – Hervormde Kerk krijgt nieuwe kerkorde

In 1951 nam de Nederlandse Hervormde Kerk een voor de Gereformeerde Bond omstreden besluit. De kerk stond toe dat vrouwen bepaalde kerkelijke ambten zouden vervullen, hetgeen in strijd is met de Bijbelse opvattingen van de Gereformeerde Bond.

2004 – Protestantse Kerk in Nederland

In 2004 werden de deelnemers aan het Samen-op-Weg-proces (de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk) officieel verenigd in de Protestantse Kerk in Nederland. Hoewel de Gereformeerde Bond deze kerkfusie afkeurde, besloot zij toch op haar post te blijven in het nieuwe kerkgenootschap. Dit doet zij om in haar taak, die zij sinds 1909 vervult, te volharden. Een ernstig gevolg van de fusie was echter een scheuring die zich voltrok in vele hervormd-gereformeerde gemeenten.