Waar bent u naar op zoek?

Het antwoord van de Reformatie op onze angst

07-11-2017

Een P.S. bij de 500-jarige herdenking van de Reformatie, vanuit missionair perspectief. Er zijn ten minste twee belangrijke, diepe inzichten in het Evangelie die juist tijdens de Reformatie aan het licht zijn gekomen.

Voor onze samenleving zijn die inzichten van groot belang. Luther ontdekte opnieuw dat God zondaren rechtvaardig verklaart op grond van Jezus’ kruisdood. Als mens hoef je jezelf niet waar te maken bij God of in de ogen van mensen. Het is God Zelf die waarde aan je hecht en er alles voor over heeft gehad om je die toe te kennen.

Luther deed deze herontdekking in een tijd die niet alleen doortrokken was van angst voor het oordeel, maar die ook bol stond van nieuwe culturele ontwikkelingen. Er was een proces gaande waarin het individu losraakte uit oude, vertrouwde maatschappelijke structuren; de samenleving verloor haar vaste verband met de kosmos en de kosmos leek minder vast verbonden met God dan van oudsher was aangenomen. Daardoor ontstond een gevoel van vervreemding.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 9 november 2017.