Waar bent u naar op zoek?

Geloofszekerheid missen door slappe levenswandel

22-10-2018

Het is heerlijk om te mogen weten dat onze zonden vergeven zijn en we kind van God zijn. Dat is dus een goede reden om te verlangen naar zekerheid van het geloof, stelt ds. D. Breure.

Er is echter ook nog een andere reden die daarboven uitgaat: het is tot eer van God. 

In zekerheid van het geloof wordt God geëerd. In zekerheid van geloof kunnen we Hem bejubelen, Hem grootmaken, Hem danken, Hem aanprijzen. We kunnen een lichtend spoor achterlaten in en met ons leven en getuigenis. Dit mag tegelijk een geweldige pleitgrond zijn voor wie ernaar verlangt: Heere, het is toch tot Uw eer, als ik deze zekerheid ontvangen mag.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 25 oktober 2018.